Tuesday, January 29, 2008

Pushya Shukla Dashami : Sri Adiraja Theertharu / Sri Guna Sara Nidhi theertharu / Sri Yasho Nidhi Theertharu

YathigaLu: Sri Yasho Nidhi Theertharu

Punya dina : Pushya Shukla Dashami*
Mutt / Parampare : Sri Sripadaraja Mutt
Pontiff # : 5**
Duration : 1838-40
Predecessor : Sri Tapo Nidhi Theertharu
Successor : Sri Ananda Nidhi Theertharu
Brindavana : Pallipalyam
River : Palar

Dhyana Shloka
yathEchhamannadAtAraM sadA deenAnurAgiNaM |
yashOnidhiM sthuvEnithyaM yavasAbccchAsithaM guruM ||


*********************************************************************************


Brief History of Sri Gunasaranidhi Theertha. After Sri Gunanidhi Theertha, Sri Gunasaranidhi Theertha took charge of the Sri Mutt. He came back to Mulbagal from Mysore. He had a good contact with the religious scholars. He interacted with them regarding the welfare of the people. He used to invite them to the Mutt and honour them. His period is called as the Golden period of the Mutt. He looked after the Mutt for more than 9 years. He entered Brindavan in Mulbagal on Pushya shudha dashami of Eashwara samvatsara.

YathigaLu : Sri Guna Sara Nidhi theertharu

Punya dina : Pushya Shukla Dashami*
Mutt / Parampare : Sri Sripadaraja Mutt
Pontiff # : 25
Duration : 1804-13
Predecessor : Sri Guna Nidhi Theertharu
Successor : Sri Prajna Nidhi Theertharu
Brindavana : Mulbagal

Dhyana Shloka
guNa ratnAkaraM poorNa guNa nidhyarNapOditaM |
guNa sArAkhya yOgeendraM sEdEhaM jnAna siddhayE ||

****************************************************************************************


Sri Adiraja Theertha
stayed in Sri Rangam for more than 20 years and worshipped Sri Ranganatha. In 1384 he appointed Sri Satyavratha Theertha as his heir and entered Brindavana in Sri Rangam

YathigaLu : Sri Adiraja Theertharu

Punya dina : Pushya Shukla Dashami*
Mutt / Parampare : Sri Sripadaraja Mutt
Pontiff # : 6
Duration : 1364-84
Predecessor : Sri Parashurama Theertharu
Successor : Sri Satyavrata Theertharu
Brindavana : Sri Rangam
River : Kaveri

Dhyana Shloka
parashurAma karOthlaM sushAntyAdi guNArNavaM |
tattva pradipAmruthAsakthaM adirAjaM guruM bhajE ||

No comments: